Phonak Slim Lumity Ceny

Phonak Slim Lumity Načúvacie pomôcky za mySekundárne náklady, v závislosti od technologickej úrovne, medzi 1,790 CHF a CHF 2,490 na ucho. Príspevok na zdravotné poistenie ešte nebol zahrnutý do ceny.

Phonak Lumity 30 Cena

Cena za Phonak Lumity 30 je momentálne na CHF 1,790 za ucho. Príspevok na zdravotné poistenie ešte nebol zahrnutý do ceny.

Phonak Slim Lumity 50 Cena

Phonak Slim 50 v MySecandear pri chf 1,990 na ucho. Príspevok na zdravotné poistenie ešte nebol zahrnutý do ceny.

Phonak Slim Lumity 70 Cena

V MYSecandear je cena za Phonak Slim 70 momentálne na chf 2,290 za ucho. Príspevok na zdravotné poistenie ešte nebol zahrnutý do ceny.

Phonak Slim 90 Cena

Cena Phonak Slim 90 je v Mysecandear v množstve chf 2,490 na ucho. Príspevok na zdravotné poistenie ešte nebol zahrnutý do ceny.