MySecandear Audiology Group GmbH

Regensburger Straße 5

10777 Berlín

Kontakt:

Telefón: +49 (0) 30 3080 6040

E -mail: hallo@mysecondear.de

Internet: www.mysecondear.de

Manažment:

Niklas Spichalsky, Julian Alexander Stechert

Zadané na okresnom súde v Berlíne-Charlottenburg, registračné číslo: HRB 213510 B

IK číslo: 321104688

Zodpovedný načúvací prístroj akustikán:

Dario Krings (načúvací prístroj Acoustician)

Názov pracovnej úlohy " Člen Berlínskej komory remesiel, členské číslo: 0136335

https://www.hwk-berlin.de/

Zodpovedá za svoj vlastný obsah

MySecandear Audiology Group GmbH podľa § 55 RSTV & Amp; § 5 TMG: Julian Stechert

Podrobnosti o banke:

MySecandear Audiology Group GmbH

banka: Olinda Branch Nemecko

Iban: DE23 1001 0123 9376 4513 92

bic: qntodeB2xxx

DPH ID: DE327944695

Upozorňujeme, že tieto právne povinné informácie: Komisia EÚ prevádzkuje platformu pre riešenie online sporov. K tomu je možné dosiahnuť pod ec.europa.eu/consumers/odr/ >

MySeCondear Audiology Group GmbH nezodpovedá za obsah webových stránok, ktoré sa dosiahne odkazom a nebola vytvorená skupinou MySecondar Audiology Group GmbH. Ako poskytovateľka obsahu je zodpovedná za všeobecné zákony za váš vlastný obsah, ktorý má pripravenú na použitie. Musí sa rozlišovať medzi týmto vlastným obsahom, ktorý sa týka obsahu poskytovaných ostatnými poskytovateľmi. Vďaka externému odkazu má skupina MySeccondear Audiology Group GmbH „cudzí obsah“ pripravená na použitie. Za tento cudzí obsah je zodpovedný iba vtedy, ak má o nich pozitívne vedomosti (t.

V prípade externých odkazov a súvisiacich krížových odkazov je vždy „žijúcimi“ (dynamickými) odkazmi. MySecandear Audiology Group GmbH po prvýkrát skontrolovala cudzí obsah, či je vyvolaný možným občianskym alebo trestným činom zodpovednosť za to; to tak nebolo. Skutočnosť, že konkrétna ponuka, v ktorej poskytla externé spojenie, spúšťa občiansku alebo trestnú zodpovednosť, odstráni odkaz na túto ponuku, pokiaľ je technicky možná a rozumná.