Telefonspule Hörgerät: Alles was Sie wissen müssen | MySecondEar

Načúvacie prístroje Telefon Coil: Všetko, čo potrebujete vedieť

T-Cail, tiež známa ako indukčná cievka alebo telefónna cievka, je malý kus kovu, ktorý je úzko zabalený medi a môže prijímať a usmerňovať elektromagnetické signály. Telefónna cievka má svoj názov z pôvodnej funkcie, aby sa uľahčili hovory. T-Cail prevádza magnetickú energiu na elektrickú energiu, ktorá sa potom posilní na vysoko kvalitný signál prehrávania pomocou načúvacieho prístroja alebo implantátu Cochlea.

Indukčný systém sluchu je jedným zo spôsobov, ako prenášať signály bezdrôtovo na načúvacie pomôcky alebo implantáty Cochlea. Taký systém pozostáva z indukčného slučkového systému, ktorý je položený na podlahe alebo na stene. Táto slučka je prevádzkovaná špeciálnym zosilňovačom, ovládačom tak -založenej slučky. Vodič slučky je napájaný požadovanými signálmi, ako sú jazyk, hudba alebo oznámenia, čo znamená, že vo vnútri indukčnej slučky sa hromadí magnetické pole. Ak sa do tohto magnetického poľa privedie druhý drôt, tento drôt „indukuje“ napätie, ktoré zodpovedá pôvodnému signálu a môže ho prijímať iné zariadenia.

T-Cail sa môže použiť v spojení s indukčnými systémami sluchu. Signály, ktoré sa prenášajú pomocou indukčných systémov sluchu, môžu byť prijaté T-Cail v načúvacej prístroji alebo implantácii Cochlea, a tým ho posilnili do vysoko kvalitného signálu prehrávania. To sa potom dostane k dotknutej osobe bez obchádzok, ktorá zaručuje prenos prevodovky a subštruktúry s nízkym obsahom do ucha.

Existujú rôzne každodenné situácie, v ktorých je možné použiť telefónnu cievku. Stále viac verejných budov inštaluje induktívne systémy sluchu. Pred udalosťou by sa malo vždy opýtať, či sú k dispozícii vhodné systémy na počúvanie a zapnuté, aby sa telefónna cievka mohla zvýšiť zvukové signály počas udalosti v implantácii načúvacích prístrojov alebo Cochlea. Koncerty, divadlo, návštevy kín a ďalšie zážitky sú úplne vnímateľné. Okrem toho sú tlmené nepríjemné rušivé faktory, ako napríklad akustika z chudobnej miestnosti, hlasný hluk alebo dlhá vzdialenosť od výstupného signálu.

Stručne povedané, je možné povedať, že T-Cail alebo telefónna cievka v kombinácii s indukčnými systémami sluchu ponúka ľuďom s problémami s sluchom veľmi užitočnú príležitosť, aby boli schopní vnímať akustické signály jasnejšie a viac problémov. Indukčné systémy sluchu sa inštalujú vo viac a viacerých verejných budovách a umožňujú lepší prenos jazyka, hudby a iných zvukových zdrojov.