Schallwahrnehmungsschwerhörigkeit: Definition, Ursachen, Therapie

Definícia straty sluchu zvuku

Strata sluchu v oblasti vnímania zvuku sa vyznačuje skutočnosťou, že samotný proces sluchu beží v súlade so štandardnými a akustickými signálmi, ktoré sa posielajú zo sluchového nervu do mozgu. Problémy sa vyskytujú v samotnom mozgu, pretože to nemôže správne interpretovať signály sluchu. To znamená, že tóny sú teoreticky vypočuté, ale priradenie tohto zlyhá. Preto sa zabráni vnímaniu zvuku a dotknutá osoba je masívne obmedzená jeho chápaním jazyka.

Zvukové vnímanie straty sluchu príčiny

Možné príčiny zdravého povedomia sú nasledujúce:

  • mŕtvica
  • Cerebrálny zápal
  • mozgový nádor
  • roztrúsená skleróza
  • Krvácanie mozgu
  • Malformácie
  • Trauma mozgu lebky

Zvukové vnímanie terapie

Všeobecne platí, že zaobchádzanie so zdravým vnímaním Ludo má zlé vyhliadky na úspech. Terapie spadajú do oblasti rečovej terapie a zahŕňajú špecifický jazyk a školenie sluchu. Ako predpoveď úspechu liečby do značnej miery závisí od veku dotknutej osoby a rozsahu príslušného poškodenia.