Mitteltonschwerhörigkeit: Ursachen, Symptome, Behandlung

Vypočúvanie stredného tónu: Definícia

Sub -forma zmyslovej straty sluchu tvorí stratu sluchu v polovici tónu. Zatiaľ čo rozsah stredného frekvencie je zvyčajne najcitlivejší na počúvanie, v tejto oblasti je strata sluchu v strednej strate sluchu. Ak sa vyskytuje v kombinácii so stratou sluchu s vysokým zvukom alebo nízkym zvukom, je strata sluchu širokopásmového pripojenia . Kombinácia straty sluchu sa zvyčajne vyskytuje so zvyšujúcim sa vekom.

Príčiny straty sluchu

Výskyt strednej straty sluchu vyplýva z problémov vo vnútornom uchu, presnejšie v audio slimák (Cochlea). Typ srdca je teda jedným z

Liečba stredná strata sluchu

nie je liečiteľný . Je to predovšetkým spôsobené skutočnosťou, že existuje degenerácia vlasových senzorických buniek, ktorá je nenapraviteľná. Nemožno tiež zabrániť počúvaniu stredného tónu, ako je to v prípade väčšiny ostatných typov straty sluchu. S pomocou načúvacích pomôcok sa však dá dosiahnuť zlepšenie príznakov: načúvacie pomôcky posilňujú zhoršené frekvenčné rozsahy, a tak umožňujú každodenné porozumenie jazyka.